Christophe CasteleynOplossingsgericht counselor en organisatiecoach
Lector verpleegkunde en geestelijke gezondheidszorg

Christophe Casteleyn
Doelgroep en aanbod
 • Mensen die een dialoog zoeken over hun leven of deelaspecten van hun leven.
 • Koppels die hun relatie willen verbeteren.
 • Gezinnen die op zoek zijn naar meer rust en stabiliteit.
 • Professionele hulpverleners met specifieke vragen en/of nood aan vorming.
 • Leidinggevenden en managers met stress en burn-out en/of specifieke vragen rond hun job en de invulling ervan.
 • Opvoedingsvragen en psycho-educatieve vragen.
 • Bestuderen hoe stress van invloed is op jouw leven en hoe je er nog beter mee kan omgaan.
 • Bestuderen van jouw coping stijl, jouw communicatieve, sociale en assertiviteitsvaardigheden.
 • Op zoek gaan hoe we jouw krachten en talenten nog beter kunnen benutten.
 • Mindfulness oefeningen.
Voorstelling

Al 25 jaar ben ik zoek naar hoe we mensen kunnen helpen door met hen in dialoog te gaan. Deze passie is ondertussen uitgegroeid tot het professioneel begeleiden van mensen die het moeilijk hebben en van studenten die kiezen voor een beroep in de hulpverlening.

Sinds 2005 werk ik als lector in de opleiding verpleegkunde aan Hogeschool Vives. Ik voel me als een vis in het water bij de vakken die gaan over psychische gezondheid en ‘hoe zorg te dragen voor jezelf’. Daarnaast werk ik op vrijwillige basis bij de vzw ‘Therapeuten voor jongeren’ (TEJO).

Ik heb de opleiding ‘master in de medische en sociale wetenschappen (optie management)’ gevolgd aan de Ugent. Recenter ben ik aan een vierjarig trainingstraject tot therapeut begonnen aan het Korzybski Instituut.

Naast het ondersteunen van mensen die kampen met psychologische en relationele uitdagingen, kun je ook als manager of teamleider bij me terecht voor coaching en de verdere ontwikkeling van je competenties. Ik heb immers een sterke affiniteit met groepsdynamische processen en hoe mensen nog beter kunnen samenwerken met elkaar.

Wat is mijn stijl?
 • Contact van mens tot mens.
 • Een respectvolle en accepterende houding.
 • We werken op jouw tempo en ritme. We zoeken samen hoe ons contact van nut kan zijn in jouw leven en eventueel in dat van je familie, je werk, je vriendenkring.
 • We kunnen zowel één op één gesprekken hebben als samen met mensen die belangrijk voor jou zijn en ons kunnen helpen.
Wat zijn mijn troeven?
 • Ruime ervaring in het begeleiden van mensen binnen diverse doelgroepen en met diverse problemen (jongeren, volwassenen en ouderen).
 • Ruime ervaring in het coachen van cliënten, hulpverleners en professionele teams.
 • Ruime ervaring in het geven van lezingen en workshops.
 • Uitgebreide kennis over alles wat met de verbinding tussen lichaam en geest te maken heeft.
 • Ruim boven de 100 vormingsmomenten gevolgd. Voorbeelden: suïcide preventie, zelfverwonding, huiselijk geweld, eetmoeilijkheden, psychose, depressie, verslaving, trauma, ‘open dialogue’, agressie en de-escalatie, autismespectrum, mensen ondersteunen met gedragsverandering door motiverende gespreksvoering, …
 • Ruime ervaring in het ontwikkelen van vormingsmateriaal dat gelinkt is met thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg, coaching, communicatie, ethiek, groepsdynamica.
 • Ruime ervaring met organisatieveranderingen of veranderingsmanagement.
 • Ruime ervaring in het uitbouwen van professionele relaties en constructief samenwerken.
Doelgroep en richtprijs
Doelgroep Richtprijs per sessie Aanbod
Jongeren en adolescenten vanaf 14 jaar 60 euro Ø  Psychologische en emotionele moeilijkheden.

Ø  Identiteits- en existentiële vragen.

Ø  Koppels die hun relatie willen verbeteren.

Ø  Gezinnen die op zoek zijn naar meer rust en stabiliteit.

Ø  Ouders met opvoedingsvragen.

Ø  Rouw en verlies.

Ø  Bespreken van jouw coping stijl, jouw communicatieve, sociale en assertiviteitsvaardigheden.

Ø  Inleiding tot mindfulness en mindfulness oefeningen.

Ø  Een informatief gesprek waarbij je even wil aftasten of hulpverlening wel iets voor jou is en waarbij je wil te weten komen welke vormen van hulpverlening er allemaal bestaan.

Volwassenen en ouderen 60 euro
Managers en leidinggevenden 60 euro Ø  Stress en burn-out.

Ø  Hoe kan ik mijn team nog beter aansturen en coachen?

Ø  Bespreken van jouw competenties op vlak van communicatie en interpersoonlijke vaardigheden.

Ø  Allerlei vragen. Voorbeelden: ‘hoe voer ik een slechtnieuwsgesprek?’, ‘hoe kan ik voor meer cohesie zorgen in mijn team?’, ‘hoe voer ik functioneringsgesprekken?’, …

Teams en individuele professionals binnen de hulpverlening Onderling af te spreken Ø  Met een specifieke vraag

 

Ø  Vorming en opleiding over tal van onderwerpen.

 

Ø  Voorbeelden: ‘hoe word ik een nog betere coach?’, ‘hoe kan ik mensen met een depressie nog beter begeleiden?’, ‘hoe kan ik contact maken met mensen met dementie?’, ‘borderline lijden: wat is dat precies?’, ‘hoe begeleid ik mensen met suïcidale gedachten?’, ‘hoe ga ik in gesprek met families?, ‘psychotische kwetsbaarheid: wat en hoe?’, …

Beschikbaarheid

In de praktijk van INTUS ben ik doorgaans beschikbaar  voor een individueel gesprek op dinsdag van 18u30 tot 19u30 en van 19u45 tot 20u45 en dit tijdens de schoolperiodes. Indien je interesse hebt in vorming en opleiding dan stemmen we dit onderling met elkaar af.

Doel Beschikbaarheid Plaats Uren
Individueel gesprek Dinsdag Praktijk INTUS 18u30 tot 19u30

19u45 tot 20u45

Vorming en opleiding Onderling af te spreken Onderling af te spreken Onderling af te spreken

contactgegevens

INTUS - Steenbrugsestraat 20 8210 Loppem

Sociale Profielen