Psycho-Educatie

Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting over uw psychische klachten en over hoe u en uw omgeving kan omgaan met de beperkingen en gevolgen hiervan. Psycho-educatie is veelal een vast onderdeel van uw behandeling en wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Er wordt advies gegeven over hoe een cliënt – maar ook diens partner, familieleden, vrienden of kennissen – het beste met het probleem van de cliënt om kunnen gaan.

Hoe kunnen we je helpen?

Wil je graag een beroep doen op de expertise van onze groepspraktijk?